دومین جشنواره مجسمه های کوچکا

نجمن هنرهای تجسمی و سنتی بنا بر نیاز هنرمندان و جامعه هنری فارس و با توجه به رشد فزاینده چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی و با توجه به پیشرفت مراکز آموزش عالی و آموزشگاه ها در سطح استان طی چند سال گذشته بشدت احساس می گردید.

طی 3 دوره نا کامی در تشکیل انجمن که 8 سال به طول انجامید با دیدگاهی کاملا” متفاوت که شامل هنرمندان عرصه تجسمی و هنرمندان سنتی و در کنار هم بودن آنها عاقبت در بهمن ماه 1388 به ثبت رسید.

ابتدا شاید در کنار یکدیگر بودن این دو عنوان تجسمی و سنتی مخالفت دوستانی را به همراه داشت ولی عاقبت همدلی و همفکری این مشکل را هموار گرداند و شاهد به ثمر رسیدن آن هستیم.

این انجمن ثمره تلاش و همفکری تمامی هنرمندانی است که با توجه به اینکه برای اولین بار مجموعه ای با سابقه 45 ساله در اختیار آنان قرار گرفته برای همدلی و همفکری دور هم جمع میشوند.

از همراهی مدیر کل محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس جناب آقای دکتر منصور طبیعی و کلیه معاونین محترم ایشان که از ابتدای راه چه از صدور مجوز و چه در اختیار قرار دادن نگارخانه وصال و پرداخت کلیه هزینه های باز سازی آن و تبدیل آن به مجموعه فرهنگی هنری وصال و دفتر انجمن صمیمانه قدر دانی می نماییم

با اعلام نفرات برتر در شیراز

جشنواره منطقه‌ای مجسمه‌های کوچک به کار خود پایان داد

۱۳۸۹ پنج شنبه ۱۲ اسفند ساعت 08:59

دومین جشنواره منطقه ای مجسمه های کوچک با اعلام نفرات برتر در مجموعه فرهنگی هنری حافظ شیراز به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در آیین اختتامیه جشنواره منطقه‌ای مجسمه‌های کوچک گفت: سال 89 سالی پر تلاش برای هنرهای تجسمی است و آن را می‌توان سال احیای هنرهای تجسمی در شیراز نامید.

وی با بیان اینکه جشنواره‌های هنرهای تجسمی اجرا شده در مدت یک سال اخیر چشم گیر بوده است گفت: جشنواره ملی هنر های تجسمی امام رضا (ع)، جشنواره ملی کاتبان وحی، جشنواره نقاشی همه هنرمندان شهر و .. از جمله این جشنواره ها است .

فخرایی ادامه داد: 114 هنرمند با 278 اثر از 7 استان دراین جشنواره شرکت کردند که بعد از داوری اولیه 86 اثر از 46 هنرمند روز پنج شنبه 5 اسفند ماه جاری در مجموعه فرهنگی هنری وصال شیراز در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی جشنواره مجسمه های کوچک و همچنین بخش کارگاهی این جشنواره گفت: استقبال خوب از این جشنواره نشان دهنده اطلاع رسانی و تلاش انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فار س است.

در ادامه بیانیه هیات داوران دومین جشنواره مجسمه های كوچك با اعلام نفرات برتر به شرح ذیل قرائت شد:

بخش نمایشگاهی:

نفرات شایسته تقدیر:

* لوح تقدیر جشنواره به آقای محمد ذاكری از شیراز

* لوح تقدیر جشنواره به آقای مجتبی كشاورزی از شیراز

* لوح تقدیر جشنواره به آقای هادی مهابادی از اصفهان

* لوح تقدیر جشنواره به سرکار خانم شهرزاد واحدیان از اصفهان

* لوح تقدیر جشنواره به آقای علی هنرور از شیراز

نفرات برگزیده:

نفر سوم: دیپلم افتخار/ تندیس جشنواره و مبلغ 6میلیون ریال جایزه نقدی به خاطر بهره گیری متفكرانه و سیال از عناصر و دست یابی به تركیبی توسعه مند به آقای علی لولیا از شیراز

نفر دوم: دیپلم افتخار/ تندیس جشنواره و مبلغ 8میلیون ریال جایزه نقدی به خاطر پرداختن به اندیشه ای متمركز در حوزه هستی انسان به سركار خانم مونا آقا بابایی از اصفهان

نفراول: دیپلم افتخار/ تندیس جشنواره ومبلغ 10میلیون ریال جایزه نقدی به خاطر بهره مندی و استفاده همه جانبه از فضا و آرایش محیطی متكثر به سركار خانم اعظم طباطبایی از اصفهان

بخش کارگاهی:

هیأت داوران کارگاه با توجه به تنوع دیدگاه هنرمندان شرکت کننده و برخورد ویژه با محیط در طی فرآیند اجرا و رویت آثار به این جمع بندی رهنمون شد که کلیت این حرکت خلاقه را نمی توان در رقابتی رتبه بندی شده قرار داد:

لذا جوایز نسبت به تصمیم گیری جدید هیات داوران به شرح زیر اعلام می گردد:

1) لوح تقدیر و مبلغ پانصد هزار ریال جایزه نقدی به سرکار خانم اقدس سبزه زاری از شیراز

2) هیأت داوران نفرات زیر را شایسته دریافت لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال جایزه نقدی اعلام کرد :

* لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال جایزه نقدی به سرکار خانم راحله پهلوان صادق از اصفهان

* لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال جایزه نقدی به سرکار خانم اعظم طباطبایی از اصفهان

* لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال جایزه نقدی به محمد جواد محمدی از شیراز

3) هیأت داوران نفرات زیر را شایسته دریافت لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال جایزه نقدی اعلام می کند:

* لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال جایزه نقدی به آقای اسماعیل بازپران از شیراز

* لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال جایزه نقدی به سرکار خانم سکینه حجازی از شیراز

* لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال جایزه نقدی به آقای مصطفی فتوح نژاد از شیراز

* لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال جایزه نقدی به آقای حسین مقراضچی از شیراز

* لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال جایزه نقدی به سرکار خانم شهرزاد واحدیان

* لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال جایزه نقدی به آقای علی هنرور از شیراز

Photo Gallery

  • ویژگی
  • به اشتراک گذاری