گالری شیوه- شیرازتاريخچه گالري

اين گالري در آبان ماه سال 1387 فعاليت خود را با نمايشگاه گروهي

خوشنويسي آغاز نمود و با برپايي نمايشگاههايي از هنر مندان بنام ايران،

برگزاري كارگاههاي تخصصي هنري، ايجاد كافه گالري هنرمندان ،

افتتاح نمايشگاه دايمي به فعاليت خود ادامه ميدهد

Photo Gallery

  • ویژگی
  • به اشتراک گذاری